Interim Management

Tussen strategie en operationele uitvoering ontstaat vaak een kloof wanneer de zorgvuldig gekozen strategie van de organisatie niet wordt gedragen door de operationele teams. Er is weerstand ontstaan binnen afdelingen en teams tegen managers en directie.

Als het team niet meer positief kan zijn en niet het resultaat oplevert die uw organisatie verwacht ontstaat er onbegrip en weerstand.

Als Interim manager kan ik de verbinding maken tussen de teams, de taken en de gekozen strategie. Ik schroom niet om, met respect voor de relatie, zaken te benoemen en zichtbaar te maken die het resultaat van de organisatie in de weg staan.