Persoonlijk leiderschap

Als medewerkers en managers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun taak en rol draagt dat bij aan het bereiken van de bedrijfs-en persoonlijke ontwikkeling. Dit is alleen mogelijk als mensen in staat zijn hun plek in te nemen binnen de organisatie en zichzelf een spiegel voor kunnen houden als het gaat om hun eigen rol en ontwikkeling.

Maar wat als dat nu niet zo is?

Ik werk samen met Ingeborg Kiès, psychotherapeut en coach, en Marleen den Houter, HR&D professional, om medewerkers, teams en managers/directie te begeleiden en ontwikkelen op het gebied van Persoonlijk Leiderschap.

Lees meer over IDENTITEIT...